Zápisy zo zasadnutia obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2010-2014

Číslo zápisu  Dátum zasadnutia OZ

Zápis č. 1

11.12.2010

Zápis č. 2

15.01.2011

Zápis č. 3

11.03.2011

Zápis č. 4

02.07.2011

Zápis č. 5

30.09.2011

Zápis č. 6

17.12.2011

Zápis č. 7

22.02.2012

Zápis č. 8

11.06.2012

Zápis č. 9

10.10.2012

Zápis č. 10

30.11.2012

Zápis č. 11

05.01.2013

Zápis č. 12

07.03.2013

Zápis č. verejná schôdza občanov

23.04.2013

Zápis č. 13

28.06.2013

Zápis č. 14

29.07.2013

Zápis č. 15

02.10.2013

Zápis č. 16

07.12.2013

Zápis č. 17

06.01.2014

Zápis č. 18

02.05.2014

Zápis č. 19

30.06.2014

Zápis č. 20

12.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archív ostatných dokumentov (rozpočty, záverečný účet, atď.) 

 

Názov dokumentu Dátum
Rozpočet  2009

Rozpočet

2010
Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet 2018
Záverečný účet obce 2010
Záverečný účet obce 2011
Záverečný účet obce 2012
Záverečný účet obce 2013
Záverečný účet obce 2014
Záverečný účet obce 2015
Záverečný účet obce 2016
VZN 2013
VZN 2014
VZN 2015
VZN 2016