Por. číslo Dátum  zverejneniea  Predmet zákazky  Oznámenie   Správa  Zmluva 
1 26.03.2018  Rekonštrukcia miestnych chodníkov - úseky "B2" a "C1"                                  Oznámenie  Správa 1/2018
2 10.05.2018  Vybudovanie kamerového systému v obci Veľké Raškovce  Oznámenie Správa 2/2018
3 23.08.2018  Obecný amfiteáter - zastrešenie javiska  Oznámenie Správa 3/2018

 

 

 

Archív zákaziek s nízkou hodnotou .