Por. číslo Dátum  zverejneniea  Predmet zákazky  Oznámenie   Správa  Zmluva 
1 26.03.2018  Rekonštrukcia miestnych chodníkov - úseky "B2" a "C1"                                  Oznámenie  Správa 1/2018
2 10.05.2018  Vybudovanie kamerového systému v obci Veľké Raškovce  Oznámenie Správa 2/2018
3 23.08.2018  Obecný amfiteáter - zastrešenie javiska  Oznámenie Správa 3/2018
4 06.09.2019  Rekonštrukcia obecného rozhlasu  Oznámenie Správa ZRUŠENÁ
5 08.10.2019  Rekonštrukcia obecného rozhlasu - opakované  Oznámenie Správa 1/2019
6 10.01.2020  Rekonštrukcia multifunkčného ihriska  Oznámenie Správa ZRUŠENÁ
7 14.09.2020  Výstavba detského ihriska  Oznámenie Správa 2/2020
8 12.10.2020  Požiarna zbrojnica  Oznámenie Správa 3/2020
9 16.10.2020  Kompostovisko  Oznámenie Správa 4/2020
10 19.11.2020  Rekonštrukcia multifunkčného ihriska  Oznámenie Správa 5/2020
11 04.12.2020  Skladovacie priestory pre mechanizáciu Oznámenie Správa  

 

 

 

Archív zákaziek s nízkou hodnotou .