Archív zápisov

Zápisy zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva

Číslo zápisu  Dátum zasadnutia OZ

Zápis č. 1

06.12.2014

Zápis č. 2

31.01.2015

Zápis č. 3

25.04.2015

Zápis č. 4

07.06.2015

Zápis č. 5

12.08.2015

Zápis č. 6

04.12.2015

Zápis č. 7

20.01.2016

Zápis č. 8

16.04.2016

Zápis č. 9

28.06.2016

Zápis č. 10

20.09.2016

Zápis č. 11

02.12.2016

Zápis č. 12

28.01.2017

Zápis č. 13

25.03.2017

Zápis č. 14

27.06.2017

Zápis č. 15

28.09.2017

Zápis č. 16

09.12.2017

Zápis č. 17

20.01.2018