OZNÁMENIE

podľa ustanovenia §117 ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

1. Špecifikácia 

    - Vyjadrenie VSD a.s.

    - Situácia - prehľad

    - Situácia - oblasti 1 až 10

2. Návrh ZoD