INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY  (EÚ ) 2016/679 z 27. Apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 

Informačná povinnosť 

Kamerový systém