Search:
OznamovateľTyp podaniaDátum podaniaVecKdeKedy
{{item.Oznamovatel}}{{item.TypPodania}}{{item.DatumPodania | date:'dd/MM/yyyy'}}{{item.Vec}}{{item.Kde}}{{item.Kedy | date:'dd/MM/yyyy'}}

Nemáte evidované žiadne entity, zoznam je prázdny.

Nepodarilo sa zavolať službu.