Popis služby:

Obec poskytuje informácie o hromadnej doprave nepresahujúcej územie obce. 

 

Typy informácií:

  • Zoznam liniek s prípadných grafickým zobrazením(obrázok vo formáte jpg, pdf)
  • Cestovné poriadky
  • Dočasné a trvalé zmeny trás dopravy
  • Spôsob úhrady za dopravu (hotovosť, čipové karty, sms,...)
  • Výšky cestovného, tarify
  • Typy zliav a podmienky ich využívania
  • Popis dotovania dopravy

Príklad:

Cestovné poriadky

Linka č. 2 Horná – Staničná

Linka č. 8 Sládkovičova – Staničná

Linka č. 11 Nová - Záhumnie

Linka č. 15 Dolná – Horná

Linka č. 16 Dolná – ul. SNP

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavba autobusového nástupišťa - oznam

Obec Horná Dolná v roku 2013 začala s výstavbou nového autobusového nástupišťa na ulici SNP, vedľa železničnej stanice, s cieľom poskytnúť cestujúcim kultúrnejšie priestory pre čakanie  spojov.

So samotnou realizáciou sa začalo 28. októbra 2013. Podľa zmluvy mali byť práce ukončené do dvanástich mesiacov od podpísania zmluvy. Keďže prebiehali bez problémov, dodávateľ stavby avizoval skorší termín ukončenia. V súčasnosti už vieme, že stavba bude ukončená a odovzdaná do prevádzky 1. júla 2014.

Nové autobusové nástupište bude mať kapacitu dvoch príchodových stojísk prímestskej dopravy a tri príchodovo-odchodové stojiská mestskej hromadnej dopravy.

Obec Horná Dolná v ostaných mesiacoch intenzívne rokovala s jednotlivými prepravcami (SAD a MHD) o grafikone prepravy a umiestnení zastávok tak, aby bola doprava k autobusovému nástupišťu z celej obce čo najlepšia.

Veríme, že umiestnenie autobusového nástupišťa na novom mieste prijmú naši obyvatelia aj návštevníci obce s pochopením. Po uvedení do prevádzky bude obec naďalej intenzívne sledovať potreby cestujúcich a spolu s prepravcami reagovať na prípadné podnety, ktoré prinesie táto zmena.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cenník cestovného platný od 1.1.2014

V obci Horná Dolná sa do vozidiel MHD prepravcu Spool, s.r.o. nastupuje prvými a druhými dverami. Je možné využiť platbu v hotovosti u vodiča alebo platbu čipovou kartou.

Jednorazové cestovné lístky sú na neobmedzený počet za sebou idúcich zastávok v jednom vozidle v jednom smere (v zmysle cestovného poriadku) bez obmedzenia času. Výnimky v prípade priebežných konečných sú uvedené v cestovných poriadkoch. Pri platbe v hotovosti sa kupujú len u vodiča, pri platbe čipovou kartou samoobslužne pri označených dverách. Pri prestupe si treba kúpiť nový lístok.

Čipové (dopravné) karty umožňujú nahrať si finančný obnos a používajú sa ako platobné karty vo vozidlách. Umožňujú kúpiť lístok pre jednu, alebo viac osôb (hromadný lístok) a rozpoznajú prestup do 45 minút. V tom prípade sa odráta z kreditu cena za prestup 0,10 €. Táto zľava platí len pri cestách v rámci MHD.

Cestovný lístok

V hotovosti u vodiča

Platba čipovou kartou

Základné cestovné

Základné cestovné

0,50 €

0,40 €

Zľavnené cestovné

Deti po dovŕšení 6. roku až do dovŕšenia 15. roku veku

0,50 €

0,30 €

Žiaci ZŠ alebo študenti SŠ a VŠ od 15. roku do 26. roku veku

0,50 €

0,30 €

Príjemcovia predčasných, starobných, výsluhových alebo invalidných dôchodkov nad 62 rokov veku

0,50 €

0,30 €

Občania nad 70 rokov veku

0,50 €

0,15 €

Držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S

0,50 €

0,15 €

Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S

0,50 €

0,15 €

Dovozné

Cestovná batožina alebo schránka na prepravu zvierat s rozmermi väčšími ako 30x50x60 cm, úzke predmety dlhšie ako 150 cm alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm a to i v prípade, že presahuje jeden z uvedených rozmerov, spoplatňuje sa druhý a ďalší kus prepravovanej veci;
Detský kočík bez dieťaťa alebo preprava zvierat mimo schránky

0,50 €

0,50 €

Prestup

Jeden prestup pri platbe dopravnou kartou do 45 minút od nástupu

-

0,10 €

 

Prehľad všetkých zliav ako aj podmienok ich využívania je možné nájsť na stránke prepravcu Spool, s. r. o.