OZNÁMENIE

podľa ustanovenia §117 ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 Prílohy :

1. Situácia "B2"

2. Situácia "C1"

3. Chodník - rez

4. Vjazd - rez

5. Výkaz-výmer

6. Návrh ZoD