Popis služby:

Obec poskytuje informácie o pamätihodnostiach obce

 

Typy informácií:

 • zoznam pamätihodností
 • otváracie hodiny
 • história pamätihodností
 • propagačné materiály k pamätihodnostiam a pod.

 

Typy pamätihodností:

 • pamiatky
 • múzeá
 • zbierky múzeí
 • fondy archívov
 • knižnice
 • galérie a pod.

 

Súhrnné informácie:

 • počet pamätihodností,
 • prehľad typov pamätihodností a pod.

 

Príklad:

 

Pamätihodnosti obce Horná Dolná

Podľa par. 4 ods.3 písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec vykonáva správu pamätihodností obce a na základe zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (par. 14 ods. 4) môže rozhodnúť o utvorení evidencie pamätihodností obce.

Na základe uvedeného odborní pracovníci obecného úradu po jednaní s Krajským pamiatkovým úradom navrhli zoznam pamätihodností.

Komisia kultúry pri OcZ prejednala a schválila zoznam pamätihodností obce na svojom zasadnutí dňa 17.8.2010 ako otvorený dokument, nakoľko v budúcnosti je možné schváliť aj ďalšie návrhy alebo vyradiť už existujúce. Komisia doporučila zoznam k schváleniu poslancom OcZ.

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Dolnej na svojom zasadnutí dňa 21.9.2010 prijalo po prejednaní uznesenie č. 7/2010, v ktorom  s c h v a ľ u j e :

Zoznam pamätihodností obce Horná Dolná

 

č.

Pamätihodnosť

Adresné údaje

Popis

1.

Farský kostol Sv. Františka

Horná

Renesančno baroková stavba z roku 1523

2.

Zvonica

Horná

Pôvodne drevená, teraz plechová stojaca pri farskom kostole Sv. Františka postavená v roku 1799

3.

Archeologická lokalita - Močenok

Smolenická cesta

Objavená v r. 1967 - keramický materiál, sivá keramika. Stredoveká osada - súbor bielej keramiky zo 14.-15. st.

4.

Hrob Júliusa de Draco

Cintorín v Hornej Dolnej

 Zomrel v r. 1879 - rodinná hrobka

5.

Pomník padlým v II. sv. vojne

Námestie SNP

Bol odhalený dňa 29.8.1969 (25. výročie SNP)

Popis služby:

Poskytovanie informácií o pamiatkovom fonde na území obce 

 

Typy informácií:

 • zoznam pamätihodností
 • otváracie hodiny
 • história pamätihodností
 • propagačné materiály k pamätihodnostiam a pod.

 

Typy pamätihodností:

 • pamiatky
 • múzeá
 • zbierky múzeí
 • fondy archívov
 • knižnice
 • galérie a pod.

 

Súhrnné informácie:

 • počet pamätihodností,
 • prehľad typov pamätihodností a pod.

 

Príklad:

Pamiatkový fond SR tvoria:

- národné kultúrne pamiatky,

- pamiatkové rezervácie,

- pamiatkové zóny

a najmä

- lokality svetového dedičstva.

 

V obci Horná Dolná sa nachádza drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý je vzácnou historickou pamiatkou spolu s drevenou zvonicou.

7. júla 2008 bol drevený artikulárny kostol v Hornej Dolnej zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Drevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej tvorby. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe nemohol byť použitý ani jeden klinec. Vyznačujú sa originalitou a jedinečným technicko-umeleckým riešením.

Chrám bol dostavaný v roku 1726. Kapacita dosahuje až 1100 miest na sedenie. Presvetlenie interiéru je riešené prostredníctvom 30 okien z fúkaného skla v tvare šesťuholníkov. Originalitou kostola v Hornej Dolnej je hrazdená drevená konštrukcia. Unikátne je aj použitie drevených dubových kolíkov. Kostol je jedinečný svojou bohatosťou európskych stavebných prvkov. Spájajú sa tu prvky škandinávskej, nemeckej, iónskej aj slovanskej architektúry.

 

Prehliadka kostola : denne od 10.00 – 17.00 hod.

Kontakt: Evanjelický a.v. farský úrad,

Dolná 56,

987 65 Horná Dolná,

tel: +421 4X/ XXXX XXX

email: infokostolik@hornadolna.sk