Por. číslo Dátum Premet zákazky Oznámenie Správa  Zmluva 
1 16.09.2013 Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV“ – Stoka A - 0,091.48-0,188.25 rkm   16.09.2013 25.09.2013 26.09.2013
2 29.07.2014 Stavebné úpravy v kultúrnom dome Veľké Raškovce 29.07.2014 01.08.2014 04.08.2014
3 04.09.2014 Obecný amfiteáter – základy a javisko  04.09.2014 08.09.2014 09.09.2014
4 24.10.2014 Čakáreň –autobusová zastávka 24.10.2014 27.10.2014  
5 01.12.2014 Výstavba prístrešku o rozmeroch 4x8 m 01.12.2014 04.12.2014