OZNÁMENIE

podľa ustanovenia §117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 

Prílohy :

1. Výkresy

2. Výkaz-výmer 

3. Návrh ZoD