Na stránkách UVO bolo zverejnené 

Oznámenie 41348 - WYP