Prílohy :

a.) Špecifikácia

     I. Situácia

     II. Výkay-výmer

b.) Návrh ZoD