Voľby 2022
Informácie k voľbám 2022
Malé kompostéry
Ďalší úspešný projekt je za nami
Rekonštrukcia rozhlasu
Nové funkcie obecného rozhlasu
Festival
v obrazoch a videozostrih
Kamerový systém
Podpísaná nová zmluva na vybudovanie
1
2
3
4
5
Oznamy
Všeobecné informácie Ministerstva vnútra a obce Veľké Raškovce o komunálnych voľbách 2022
nové funkcie obecného rozhlasu
Fotky a videozostrih z podujatia
Ďalší úspešný projekt je za nami .
obecného amfiteátra bola podpísaná
Úradná tabuľa
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
Informácie pre voliča
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby obecného zastupiteľstva vo Veľkých Raškovciach
Informácie ku komunálnym voľbám 2022
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
Bolo zverejnené oznámenie na predkladanie ponúk v rámci Rekonštrukcie miestnych komunikácií
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Zverejnenie zákazky podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.
Zverejnenie zákazky podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.

PočasiePočasie Veľké Raškovce tu

Aktuálne namerané teploty 

Počet návštevníkov

Flag Counter