Por. číslo Dátum  Predmet zákazky Oznámenie Správa Zmluva 
1 26.03.2018  Rekonštrukcia miestnych chodníkov - úseky "B2" a "C1"                                  Oznámenie  Správa 1/2018
           

 

 

 

Archív zákaziek s nízkou hodnotou .