Archív zápisov

Zápisy zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva

Číslo zápisu  Dátum zasadnutia OZ

Zápis č. 1

06.12.2014

Zápis č. 2

31.01.2015

Zápis č. 3

25.04.2015

Zápis č. 4

07.06.2015

Zápis č. 5

12.08.2015

Zápis č. 6

04.12.2015

Zápis č. 7

20.01.2016

Zápis č. 8

16.04.2016

Zápis č. 9

20.09.2016

Zápis č. 10

 

Zápis č. 11

 

Zápis č. 12