Vážení občania !

V nasledujúcich dňoch bude zahájená ďalšia etapa výstavby kanalizácie v našej obci. Samozrejme, že realizácia stavebných prác v tomto období prinášajú aj veľa nepríjemnosti.

Žiadame Vás preto o pochopenie a strpenie obmedzení v doprave, ako aj v celodennom živote obce.  

V tomto roku máme  naplánovanú realizáciu úsekov od kultúrneho domu v smerom do obce, až po križovatku s ulicou „Kiskép“. Celková situácia znázorňuje náčrt uvedené nižšie.

Detaily jednotlivých úsekov si môžete pozrieť na nižšie uvedených odkazoch:

Úsek kanalizačnej siete medzi šachtami č. 24 a č. 32

Úsek kanalizačnej siete medzi šachtami č. 34 a č. 41

Kanalizacná prípojka - VZOR

 Dňa 24.10.2016 bula uzavretá nová zmluva na výstavbu kanalizácie .

Letecké fotky