Dňa 3.9.2018 bola podpísaná zmluva na realizáciu zastrešenia obecného amfiteatra. 

   

 

 

Podrobnosti najdete v dokumentácií pre výber zhotoviteľa. 

 

Na vybudovanie kamerového systému bola podpísana zmluva s firmou VAMAP Michalovce.

 

Podrobnosti najdete v dokumentácií pre výber zhotoviteľa. 

Vážení občania !

V nasledujúcich dňoch bude zahájená ďalšia etapa výstavby kanalizácie v našej obci. Samozrejme, že realizácia stavebných prác v tomto období prinášajú aj veľa nepríjemnosti.

Žiadame Vás preto o pochopenie a strpenie obmedzení v doprave, ako aj v celodennom živote obce.  

V tomto roku máme  naplánovanú realizáciu úsekov podľa nižšieho náčrtu a realizáciu výtlačnej vetvy do Oborína. 

Detaily jednotlivých úsekov si môžete pozrieť na nižšie uvedených odkazoch:

Úsek kanalizačnej siete - 1 

Úsek kanalizačnej siete - 2 

Výtlačná vetva - smer Oborín 

Dňa 09.04.2018 bula uzavretá nová zmluva na pokračovanie rekonštrukcie miestných chodníkov.

Letecké fotky