Vážení občania !

V nasledujúcich dňoch bude zahájená ďalšia etapa výstavby kanalizácie v našej obci. Samozrejme, že realizácia stavebných prác v tomto období prinášajú aj veľa nepríjemnosti.

Žiadame Vás preto o pochopenie a strpenie obmedzení v doprave, ako aj v celodennom živote obce.  

V tomto roku máme  naplánovanú realizáciu úsekov podľa nižšieho náčrtu a realizáciu výtlačnej vetvy do Oborína. 

Detaily jednotlivých úsekov si môžete pozrieť na nižšie uvedených odkazoch:

Úsek kanalizačnej siete - 1 

Úsek kanalizačnej siete - 2 

Výtlačná vetva - smer Oborín